10 dec
VAZO aan het WERK!                 HR bijeenkomst

11 dec
Boekpresentatie "Vijftig jaar ondernemen in Zuidoost"

18 dec
Zakelijke speeddate

PRIVACYBELEID EN ALGEMENE VOORWAARDEN


Verwerking van gegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Als u lid wordt van de VAZO verstrekt u actief persoonsgegevens aan de VAZO. Dit betreft gegevens als uw bedrijfsnaam, bezoekadres, postcode/plaats, postadres, telefoonnummer, website, aantal werknemers, branche, namen contactpersonen, functie, telefoonnummer en e-mail. Als u relatie wordt van de VAZO, accepteert u het gebruik van persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die hieronder gespecificeerd worden.

Wij gebruiken uw gegevens voor onze eigen administratie. We versturen nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere mailingen om de leden en betrokkenen op de hoogte te houden van onze activiteiten en hen in de gelegenheid te stellen om aan te melden en deel te nemen aan bijeenkomsten van de VAZO. Ook plaatsen wij berichten op vazo.nl en in onze mailingen waarin fotomateriaal gebruikt wordt van bijeenkomsten en activiteiten. Indien u deelneemt aan een VAZO activiteit bestaat de mogelijkheid dat de VAZO foto’s publiceert waarop u staat.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan de VAZO gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de VAZO verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. De VAZO sluit met alle bewerkers een bewerkingsovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies op website

Op onze site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het aantal bezoekers te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Vragen over privacy, aanpassen of verwijderen gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om aanpassingen of verwijdering van uw gegevens te vragen. De VAZO zal aan uw verzoek redelijkerwijs gevolg geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de VAZO via vazo@vazo.nl. Wij vragen u om uw verzoek zo goed mogelijk te specifiëren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Heeft u vragen? Neem contact op met Bianca Zalme: 020-6967536. 

DE VOORWAARDEN VAN EEN LIDMAATSCHAP ZIJN DE VOLGENDE: 

  • Het lidmaatschap van VAZO wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.
  • Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van het lopende kalenderjaar schriftelijk plaats te vinden. Het VAZO aan het WERK! lidmaatschap is exclusief voorbehouden voor VAZO-leden. Indien het VAZO lidmaatschap opgezegd wordt, vervalt automatisch ook het lidmaatschap van VAZO aan het WERK!

  • In de statuten staan de relatie tussen het bestuur en de leden, rechten en verplichtingen en regelingen betreffende beëindiging lidmaatschap geformuleerd. Statuten VAZO deel 1.pdf Statuten VAZO deel 2.pdf

Founding Fathers


AMC-VUmc_Logo_RGB_72dpi.jpg       logo_ing.png Delta lloyd.jpg

                    VAZO EN VENZO STEUNEN                      GOEDE DOELEN IN ZUIDOOST

  klik hier voor meer informatie

venzo klein.jpg

VAZO werkt samen met
logo_CBA.png

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost