WIJ ZIJN MOMENTEEL HET BEST BEREIKBAAR VIA VAZO@VAZO.NL

contributie


De basiscontributie voor een lidmaatschap van de VAZO bedraagt voor 2020
€ 762,00 ex. BTW per jaar, voor bedrijven tot 75 werknemers. Grotere bedrijven betalen een contributie naar rato van het aantal werknemers. (Contributie wordt jaarlijks verhoogd volgens de consumentenprijsindex van het CBS, per akkoord Algemene Ledenvergadering 5 november 2004.) 
Het lidmaatschap bij de Bedrijvenvereniging wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd. Opzeggingen moeten de vereniging minimaal twee maanden vóór het verstrijken van het kalenderjaar bereiken (vóór 1 november). De statuten van de Bedrijvenvereniging VAZO kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

word lid!


Maak kennis met dé netwerk- en belangenbehartigingsorganisatie van Amsterdam Zuidoost! Meld u aan voor één van onze bijeenkomsten of maak een afspraak met VAZO-directeur Huib van Santen voor een vrijblijvend gesprek. 

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost