MOMENTEEL ZIJN WIJ HET BEST BEREIKBAAR VIA VAZO@VAZO.NL

historie VAZO in vogelvlucht


Eind jaren ’80 startte de realisatie van het bedrijvenpark Amsterdam Zuidoost en werd de voorloper van de VAZO opgericht onder de naam ‘Promotie Vereniging Amsterdam Zuidoost’. Tussen 1990 en 1995 kende het gebied tal van bouwprojecten en startte de discussie over de komst van de Amsterdam ArenA.  Met de officiële opening van de Amsterdam ArenA in 1996 startte voor de Bedrijvenvereniging VAZO een periode van betrokkenheid bij diverse maatschappelijke initiatieven rond thema’s als de arbeidsmarkt, onderwijs, veiligheid en toegankelijkheid van het gebied. Ook voerde de VAZO de discussie over de toekomstige invulling van het bedrijvenpark. In 2007 verscheen op initiatief van de VAZO het rapport ‘De toekomst van de Zuidoostlob’.

Prinses Maxima opende in 2009 het vernieuwde station Amsterdam Bijlmer ArenA dat mede door de inzet van de VAZO gerealiseerd werd. Hierdoor werd de toegankelijkheid van Amsterdam Zuidoost aanzienlijk verbeterd. Ter (internationale) promotie van het gebied ontwikkelde de VAZO de dvd ‘Amsterdam Amstel Area’. Vanaf dat moment ontplooide de VAZO steeds meer initiatieven. Zo werden afgelopen jaren de VAZO International Business Club en VAZO Sports & Mind opgericht, sloegen de VAZO en het Stadsdeel Zuidoost de handen in elkaar om het Studiehuis (huiswerkbegeleiding voor jongeren met een HAVO/VWO advies) te openen. Ook de leden werden steeds actiever betrokken in de activiteiten van de Bedrijvenvereniging. Zo zijn er maandelijkse workshops en themabijeenkomsten onder de leiding van diverse leden, communiceren leden aanbiedingen voor leden op de nieuwe website die in januari 2013 gelanceerd werd en startte de VAZO in samenwerking met lidbedrijf Van Ede & Partners een werkgelegenheidstraject voor personeelsleden van de lidbedrijven die hun baan verloren door de recessie.  

Op 22 mei 2013 ondertekenden de voorzitters van de VAZO (Amsterdam Zuidoost), de VEBAN (Amsterdam Noord) en de ORAM (groot Amsterdam) een samenwerkingsconvenant. Hierdoor zijn de circa 1.500 ondernemers op alle relevante bedrijfslocaties in Amsterdam inclusief Schiphol met elkaar verbonden. Met de samenwerking vergroten de verenigingen hun slagkracht als belangenbehartigers voor ondernemers. Het verbinden van elkaars netwerken levert de aangesloten bedrijven bovendien een aanzienlijke vergroting van hun businesspotentieel op.

Het 30-jarige bestaan van de VAZO werd groots gevierd in de Amsterdam ArenA. Ter gelegenheid van dit jubileum ontwikkelde de VAZO het platform VAZOaanhetwerk aan aan Portefeuillehouder van Zuidoost Emiel Jaensch. Met dit cadeau voor het Stadsdeel zet de VAZO zich nog actiever in voor de plaatselijke werkgevers én werknemers en werkt de Bedrijvenvereniging actief mee om werknemers van werk naar werk te begeleiden binnen het eigen netwerk. 

En de VAZO kijkt met een open blik naar de toekomst! Op 28 januari 2016 lanceerde de Bedrijvenvereniging als eerste in Nederland de VAZO Community App waarmee leden nog intensiever, makkelijker en productiever met elkaar kunnen communiceren. 

word lid!


Maak kennis met dé netwerk- en belangenbehartigingsorganisatie van Amsterdam Zuidoost! Meld u aan voor één van onze bijeenkomsten of maak een afspraak met VAZO-directeur Huib van Santen voor een vrijblijvend gesprek. 

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost