VAZO

VNO-NCW: 'Sluiting vlak voor Kerst van winkels en andere sectoren doet heel veel ondernemers heel veel pijn'


December 15, 2020

 VNONCW MKB 
Nieuwsbrief Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg | 15 december
 
 
Beste lezer,

De bestrijding van de pandemie raakt nu ook de niet-noodzakelijke detailhandel en opnieuw veel secrtoren die in het voorjaar al werden getroffen, zoals contactberoepen en sportscholen. Een heel hard gelag zo vlak voor Kerst. De periode waarin eerder geleden verliezen een beetje goed gemaakt hadden kunnen worden. Het doet ons pijn, maar natuurlijk vooral vanwege het ondernemersleed.

Terugkijkend op dit jaar heeft ons werk vooral in het teken gestaan van de coronacrisis. Het was en is voor u en ons een intensieve tijd, waarin we gezamenlijk veel bereikt hebben. In veel andere landen is de economische impact van het coronavirus vooralsnog groter dan in Nederland. Voor veel ondernemers en ondernemingen blijven het niettemin zeer moeilijke en onzekere tijden. De ongekend harde maatregelen die premier Rutte gisteravond bekendmaakte tonen dit extra pijnlijk aan.

In deze laatste nieuwbrief van het jaar verder een breed scala aan 'gewone' thema’s zoals een intensieve samenwerking tussen hogescholen en het mkb en een Europees voorstel over een 'recht op onbereikbaarheid' voor werknemers. Veel sectoren zijn bezig met van werk naar werk en scholing, zo ook Onderhoud.nl. De discussie over het minimumloon gaat door; nu mede op basis van een doorrekening van het CPB. Verder aandacht voor preventie.

Tot slot: wij horen graag uw mening. Hoe oordeelt u over onze (corona-)lobby? Ik roep alle lezers op onze korte vragenlijst in te vullen.

Hartelijk dank voor de goede samenwerking en het beroep dat we op u konden doen. Tot in 2021. 

Guusje Dolsma
Teammanager
 Guusje Dolsma, Teammanager
 
 
 
‘LOCKDOWN ONGEKENDE KLAP VOOR DUIZENDEN ONDERNEMERS’ ‘Lockdown ongekende klap voor duizenden ondernemers’
Het is een ongelooflijke teleurstelling dat het kabinet de vanavond aangekondigde maatregelen heeft moeten nemen. Voor vele duizenden ondernemers eindigt het toch al slechte jaar 2020 zo ook nog met een volledige lockdown die tenminste tot ver in januari gaat duren. Daarom moeten op 19 januari maatregelen klaarstaan om het virus na de lockdown onder controle te houden terwijl het land weer meer opengaat, zoals het testen van scholieren. » Lees meer
 
FIJNE FEESTDAGEN
Fijne feestdagen
Het team Sociale Zaken wenst u heel fijne feestdagen en een gezond 2021. Met de hoop dat in het nieuwe jaar we de pandemie achter ons kunnen laten en terugkeren naar een samenleving zónder afstand.

Deze nieuwsbrief houdt een korte winterstop, tot 12 januari.
 
 
HOE KIJKT U TERUG OP ONZE LOBBY IN 2020?
Nu het jaar bijna om is vragen wij u om een paar minuten met ons terug te blikken op de afgelopen maanden. Wat vond u dat goed ging in onze belangenbehartiging? Waarover bent u teleurgesteld? Natuurlijk komt ook onze coronalobby aan bod. En we kijken vooruit: welke onderwerpen hebben volgens u prioriteit in 2021?
  » Helpt u mee onze lobby te versterken? Vul dan onze (korte) vragenlijst in
 
 
‘START MKB-ROUTE IN HET HBO IS LANGGEKOESTERDE WENS’ ‘Start mkb-route in het hbo is langgekoesterde wens’
‘De mkb-route in het hbo is voor ons een lang gekoesterde wens.’ Aldus MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof bij de start van zeven pilot-samenwerkingen tussen hogescholen en het mkb. Het programma is opgezet door de ministeries van EZK en OCW, en MKB-Nederland. » Lees meer
 
 
EUROPEES RECHT OP ONBEREIKAARHEID ONNODIG
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het initiatief van het Europees Parlement om werknemers een wettelijk recht op onbereikbaarheid te geven niet nodig en ongewenst. Er is voldoende en adequate EU-wetgeving waarin regels worden vastgelegd over werk- en rusttijden en de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk. Zoals de arbeidstijdenrichtlijn c.q. de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk.
De Europese sociale partners hebben eerder een kaderovereenkomst over digitalisering gesloten. Deze bevat verschillende sporen hoe met bereikbaarheid kan worden omgegaan. Een wetgevend initiatief van de Europese Commissie - waar het Parlement om vraagt - zou bovendien schadelijk zijn voor het proces van de sociale dialoog waarin die kaderovereenkomst tot stand is gekomen.
 
EVEN KENNISMAKEN MET ROB SLAGMOLEN
 
 
 Rob Slagmolen
In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze?

Deze week: Rob Slagmolen. Hij concentreert zich in zijn werk vooral op de basis (onderkant) van de arbeidsmarkt. Rob is daarnaast volop betrokken bij het werk-naar-werk-offensief van het derde herstelpakket corona: mensen aan een nieuwe baan helpen vóór ze werkloos worden.  » Lees het verhaal van Rob
 
  
 
BEVESTIGING CPB: VERHOGING MINIMUMLOON VEROORZAAKT BREDERE LOONSTIJGING
Een verhoging van het minimumloon werkt ook door op het verdere loongebouw. Het Centraal Planbureau publiceerde vorige week een onderzoek naar minimumloonsverhogingen in het buitenland. Hieruit blijkt dat een verhoging van het minimumloon met 10 procent kan doorwerken naar lonen tot 30 procent boven het nieuwe minimumloon. De kosten van een minimumloonsverhoging voor werkgevers zijn daarom hoger dan alleen de directe kosten.

De conclusies van het CPB bevestigen het uitgangspunt van VNO-NCW en MKB-Nederland in de discussie over het minimumloon in Nederland en Europa (zie ook onze nieuwsbrief van 1 december). Bij een eventuele verhoging van het minimumloon gaat het om de juiste balans tussen een adequate inkomenswaarborg, behoud van baankansen en stijgende loonkosten. Koopkrachtverbetering, het motief voor verhoging van het minimumloon, wordt ons inziens primair bereikt door lastenverlichting en via het inkomensbeleid. » Lees meer over het onderzoek van het CPB
 
 
DALING, MAAR NOG STEEDS TEKORT AAN STAGES EN LEERBANEN
Het aantal mbo-studenten dat nog een stage zoekt is licht gedaald. Wel is er een toename van tekorten aan stages en leerbanen in de gastvrijheid, bij kappers en bij entreeopleidingen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van SBB over het tekort aan stages en leerbanen.
De oorzaken van de tekorten kunnen per sector sterk verschillen. Het gebrek aan tijd voor voldoende begeleiding en het gebrek aan fysieke ruimte om een student goed op te leiden worden het vaakst genoemd. Ook is de impact van de aangescherpte maatregelen, zoals de horecasluiting, in de cijfers terug te zien. 
Vorige week meldden wij u dat het ministerie van OCW getroffen sectoren extra subsidie verstrekt bovenop de reguliere regeling praktijkleren. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen werkgevers op te blijven investeren in vakmensen van de toekomst. SBB lanceerde daarvoor in april al een Actieplan.
  » Lees meer over dit Actieplan
 
 
ONDERHOUDSBRANCHE PRESENTEERT GROOT VAN-BAAN-NAAR-BAANPLAN Onderhoudsbranche presenteert groot van-baan-naar-baanplan
De onderhoudsbranche staat te springen om nieuw talent. Het 'van baan-naar-baanplan' van OnderhoudNL is een mooie stap in de goede richting. Voorzitter Henk den Boer bood samen met voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland het plan aan minister Koolmees van SZW aan.
  » Lees meer
 
 
OOK NIEUW KABINET MOET AANDACHT GEVEN AAN MEER GEZONDHEID
De initiatiefnemers van het Preventieakkoord, waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, werken aan een nieuw plan voor de volgende kabinetsperiode. Dit plan voor een gezondere samenleving kijkt verder dan de zorg. Preventie moet ook plaatsvinden in het gezin, in het onderwijs, op het werk, bij de sportclub, in de wijk. Preventie kan ook niet los worden gezien van andere problemen die mensen kunnen hebben rondom huisvesting, veiligheid en schulden. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer. » Lees de brief
 
Financieel Fitte Werknemers

BIED HULP AAN WERKNEMERS MET SCHULDEN

Om door te zetten aan uw leden:
Heeft u medewerkers met geldzorgen? Maak het bespreekbaar en bied een helpende hand! De website Financieel Fitte Werknemers biedt gesprekstips en voorbeeldfilmpjes. Nieuw is de e-learning module over schuldenproblematiek. Daarbij gaat het om herkennen, bespreken en verwijzen op de werkvloer en in de re-integratie. » Bezoek de website
 
 
 
Agenda
 
20
21
In het nieuwe jaar komen we bij u terug met interessante en informatieve bijeenkomsten rondom Sociale Zaken. Kijk in de Agenda op onze websites voor bijeenkomsten over andere thema's.
 
 
BEKIJK AGENDA ›

Ga naar het nieuwsoverzicht

word lid!


Maak kennis met dé netwerk- en belangenbehartigingsorganisatie van Amsterdam Zuidoost! Meld u aan voor één van onze bijeenkomsten of maak een afspraak met VAZO-directeur Huib van Santen voor een vrijblijvend gesprek. 

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost