WIJ ZIJN MOMENTEEL HET BEST BEREIKBAAR VIA VAZO@VAZO.NL

VAZO

VNO NCW: Nieuwsbrief Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg


November 17, 2020

 VNONCW MKB 
Nieuwsbrief Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg | 17 november
 
 
Beste lezer,

Vanaf vandaag kunnen werkgevers die omzetverlies hebben als gevolg van de coronamaatregelen bij UWV een aanvraag doen voor NOW3 (periode oktober-december), om een groot deel van de loonkosten vergoed te krijgen.
Binnenkort zal het kabinet besluiten over het steunpakket na 1 januari. Wij zetten in op doorzetten van de huidige maatregelen met een plus.

Nieuws van een heel andere orde is de lancering van de innovatietrainee in het mkb. Hogescholen gaan nauwer samenwerken met het mkb om de innovatiekracht te verbeteren. Een al langer gekoesterde wens van MKB-Nederland gaat hiermee in vervulling.

Over onderwijs gesproken: samen met onder andere het ministerie van OCW, SBB en MBO Raad lanceerden we vorige week de campagne #KIESMIJ  om stagediscriminatie tegen te gaan. Een fenomeen dat helaas nog teveel voorkomt. Iedere student moet een gelijke kans hebben op een stageplek. Talent, ambitie, doorzettingsvermogen: daar moet het om gaan en niet om de kleur van je huid, achternaam of geloofsovertuiging.

Guusje Dolsma
Teammanager
 Guusje Dolsma, Teammanager
 
 
Voorkom tweede lockdown - werk thuis
 
 
HBO-STUDENT GAAT MKB HELPEN INNOVEREN Hbo-student gaat mkb helpen innoveren
MKB-Nederland is blij met de lancering van de innovatietrainee. HBO-studenten volgen een stage bij een bedrijf als onderzoeker en gaan daarna ook aan de slag als onderzoeker bij een bedrijf. Het mkb profiteert zo van de nieuwe kennis die op hogescholen aanwezig is, want dat gebeurt nog te weinig. » Lees meer
 
 
CAMPAGNE #KIESMIJ TEGEN STAGEDISCRIMINATIE VAN START Campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie van start
Iedere vorm van discriminatie of uitsluiting tijdens een mbo stage of leerwerkplek is onacceptabel. De initiatiefnemers - ministerie van OCW, VNO-NCW, MKB-Nederland, SBB, MBO Raad en anderen - hebben de handen ineen geslagen om hiermee aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan gelijke kansen op de stageplek. » Lees meer
 
webinar Regeling Vervroegd Uittreden

WEBINAR REGELING VERVROEGD UITTREDEN

Herinnering: op maandag 23 november en donderdag 3 december organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW en werkgeversorganisatie AWVN een webinar over de regeling vervroegd uittreden (RVU) die per 1 januari 2021 in werking treedt.
  » Heeft u zich al aangemeld?
 
 
 
'VEEL TOT HEEL VEEL VERTROUWEN IN BEDRIJFSARTS'
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden onder werknemers (NEA-enquête) blijkt dat het merendeel van de ondervraagden veel tot heel veel vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Een derde deel van de ondervraagden staat hier neutraal tegenover. Een zelfde beeld blijkt uit de evaluatie van Capgemini onder bedrijfsartsen. Ook geven bedrijfsartsen aan meer tijd aan preventie te kunnen besteden. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de Tweede Kamer deze conclusie meegegeven voor de bespreking in het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden op 11 november jl.
  » Lees hier onze volledige inbreng
 
 
WETSVOORSTEL TESTEN OP ALCOLHOL UITGESTELD
De staatssecretaris van SZW heeft besloten om het wetsvoorstel om werkgevers de bevoegdheid te geven werknemers te testen op het onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen (ADM) tot 2021 uit te stellen. 'De maatregelen voor COVID-19 vragen momenteel te veel werk.'
De VVD heeft aangekondigd met een initiatief-wetsvoorstel te zullen komen. De mogelijkheid van testen moet het sluitstuk zijn van een zorgvuldig gevoerd ADM-beleid in het bedrijf. Het Trimbosinstituut heeft inmiddels een handreiking opgesteld om bedrijven te helpen een ADM-beleid op te stellen.
 
 
EVERY DAY HEROES VOOR LAATSTE STAP NAAR WERK
Every Day Heroes voor laatste stap naar werk Werk mogelijk maken voor iedereen die wíl en kán werken. De één heeft een helpende hand nodig, de ander kan juist iets extra’s betekenen. Dat idee van wederkerigheid vormt de basis van Everyday Heroes. Een organisatie of particulier koopt een Power Certificaat en met deze gelden wordt de laatste stap naar werk bekostigd. Zoals een opleiding, begeleiding, rijbewijs of een fiets.
  » Leer meer over dit initiatief en lees de succesverhalen
 
 
 
OVERHEIDSINSTANTIES RICHTEN PLATFORM BESTRIJDING CORONA ONDER ARBEIDSMIGRANTEN OP
Een aantal overheidsinstanties, waaronder Inspectie SZW en GGD, heeft een samenwerkingsplatform opgericht waarmee zij de verspreiding van COVID-19 onder arbeidsmigranten willen voorkomen. Het platform is een onderdeel van het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) en komt er op advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. De voornaamste taken worden: het verzamelen en analyseren van informatie, preventieve actie coördineren in sectoren en in regio’s met risico’s, en het onderhouden van contact met buitenlandse instanties, met name in Duitsland. De initiatiefnemers gaan met branches in gesprek over de aanpak.
Meldingen? Vragen? Stuur een e-mail aan het LOT-C arbeidsmigranten.
 
 
Agenda
 
23
11
Op maandagmiddag 23 november organiseren we een webinar over de RVU die per 1 januari 2021 in werking treedt.
 
 
03
12
Op donderdagmorgen 3 december organiseren we een webinar over de RVU die per 1 januari 2021 in werking treedt.
 
 
BEKIJK AGENDA ›

Ga naar het nieuwsoverzicht

word lid!


Maak kennis met dé netwerk- en belangenbehartigingsorganisatie van Amsterdam Zuidoost! Meld u aan voor één van onze bijeenkomsten of maak een afspraak met VAZO-directeur Huib van Santen voor een vrijblijvend gesprek. 

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost