MOMENTEEL ZIJN WIJ HET BEST BEREIKBAAR VIA VAZO@VAZO.NL

31 mrt
VERLENGING CORONA-MAATREGELEN T/M 28 APRIL

contributie


De basiscontributie voor een lidmaatschap van de VAZO bedraagt voor 2019
€ 750,00 ex. BTW per jaar, voor bedrijven tot 75 werknemers. Grotere bedrijven betalen een contributie naar rato van het aantal werknemers. (Contributie wordt jaarlijks verhoogd volgens de consumentenprijsindex van het CBS, per akkoord Algemene Ledenvergadering 5 november 2004.) 

Het lidmaatschap bij de Bedrijvenvereniging wordt aangegaan voor de periode van het lopende kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging, stilzwijgend voor de periode van een kalenderjaar verlengd. Opzeggingen moeten de vereniging minimaal twee maanden vóór het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk of via mail bereiken (vóór 1 november). De statuten van de Bedrijvenvereniging VAZO kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

Founding Fathers


AMC-VUmc_Logo_RGB_72dpi.jpg       logo_ing.png Delta lloyd.jpg

                    VAZO EN VENZO STEUNEN                      GOEDE DOELEN IN ZUIDOOST

  klik hier voor meer informatie

venzo klein.jpg

VAZO werkt samen met
logo_CBA.png

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost