belangenbehartiging


Als invloedrijke en autonome vertegenwoordiger van de bedrijven en als "counterpart" van de overheid heeft de bedrijvenvereniging VAZO veel baat bij de overredingskracht die hiervan uitgaat. In een gebied zo dynamisch als Amsterdam Zuidoost, zijn veel ondernemersbelangen te behartigen. De bereikbaarheid, de kwaliteit van de openbare ruimten, het parkeren, de veiligheid en de versterking van het imago als zakelijke vestigingsplaats zijn hier enkele voorbeelden van. Het lidmaatschap van de VAZO geeft de leden een belangrijke stem in de kwaliteit en de ontwikkeling van het vestigingsgebied. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de actieve deelname van leden in de diverse werkgroepen van de vereniging.

word lid!


Maak kennis met dé netwerk- en belangenbehartigingsorganisatie van Amsterdam Zuidoost! Meld u aan voor één van onze bijeenkomsten of maak een afspraak met VAZO-directeur Huib van Santen voor een vrijblijvend gesprek. 

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost