MOMENTEEL ZIJN WIJ HET BEST BEREIKBAAR VIA VAZO@VAZO.NL

31 mrt
VERLENGING CORONA-MAATREGELEN T/M 28 APRIL

belangenbehartiging


Als invloedrijke en autonome vertegenwoordiger van de bedrijven en als "counterpart" van de overheid heeft de bedrijvenvereniging VAZO veel baat bij de overredingskracht die hiervan uitgaat. In een gebied zo dynamisch als Amsterdam Zuidoost, zijn veel ondernemersbelangen te behartigen. De bereikbaarheid, de kwaliteit van de openbare ruimten, het parkeren, de veiligheid en de versterking van het imago als zakelijke vestigingsplaats zijn hier enkele voorbeelden van. Het lidmaatschap van de VAZO geeft de leden een belangrijke stem in de kwaliteit en de ontwikkeling van het vestigingsgebied. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de actieve deelname van leden in de diverse werkgroepen van de vereniging.

Founding Fathers


AMC-VUmc_Logo_RGB_72dpi.jpg       logo_ing.png Delta lloyd.jpg

                    VAZO EN VENZO STEUNEN                      GOEDE DOELEN IN ZUIDOOST

  klik hier voor meer informatie

venzo klein.jpg

VAZO werkt samen met
logo_CBA.png

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost